ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK ROLNICZY | MEDIATOR
Rolnictwo jest typem działalności narażonej na duże niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Poszkodowanymi są osoby dorosłe, ale także dzieci. Wypadki w rolnictwie wynikają z braku przestrzegania zasad BHP, z nie właściwie wykonywanej pracy, braku ostrożności i pośpiechu, używania niesprawnego technicznie sprzętu rolniczego (głównie brak wszelkich osłon wokół wirujących elementów), nie prawidłowej obsługi maszyn rolniczych, niebezpiecznego posługiwania się narzędziami rolniczymi, itp. Czasem szkody rolnicze powodują zwierzęta gospodarskie lub domowe.

Odszkodowaniem z OC rolniczego może być objęta każda osoba, która doznała szkody (rozstroju zdrowia) na terenie danego gospodarstwa, ale nie była związana z tym gospodarstwem. Jest ono nie zależne od świadczeń wypadkowych z KRUS i ZUS.
Zgłoś szkodę                               Zgłoś szkodę
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org
WARUNKI JAKIE MUSZą BYĆ SPEŁNIONE,
aby można było zakwalifikować zdarzenie jako wypadek w rolnictwie:
 • wypadek nie zdarzył się z winy poszkodowanego,
 • odpowiedzialnym za szkodę jest właściciel gospodarstwa rolnego lub inna osoba w gospodarstwie, odpowiedzialna za przestrzeganie podstawowych założeń BHP.
RODZAJE SZKÓD WYSTĘPUJąCYCH W ROLNICTWIE:
 • spowodowane przez zwierzęta gospodarskie (koń, krowa, pies),
 • spowodowane przez używanie niesprawnego sprzętu, będącego w wyposażeniu gospodarstwa (drabina, kosa),
 • spowodowane ruchem ciągnika rolniczego i maszyn towarzyszących lub maszynami samobieżnymi (np. kombajn, kopaczka, pług).

Trudność dochodzenia odszkodowań za wypadki w rolnictwie wynika stąd, iż nie są formalnie zgłaszane do odpowiednich służb (np. policja, prokuratura), poza dokumentacją szpitalną wymagana jest inna forma dokumentowania tego typ roszczeń. Bez pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej trudno będzie doprowadzić do uzyskania należnego odszkodowania.
NASZE USŁUGI
Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu należnego odszkodowania w konsekwencji wypadku rolniczego z obrażeniami ciała. W ramach umowy i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo pomagamy w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Stanowi ona uzasadnienie roszczenia odszkodowawczego. Nasza obsługa prawna zapewnia
 • informację na temat możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek rolniczy,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • spotkanie z osobą poszkodowaną w biurze firmy lub w innym, wspólnie ustalonym miejscu,
 • świadczenie usług na rzecz poszkodowanych bez opłat wstępnych,
 • wspólne z poszkodowanym gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • stały kontakt klienta z pełnomocnikiem reprezentującym poszkodowanego poprzez bezpłatną infolinię 800 43 04 04 lub 505 341 555,
 • organizowanie konsultacji medycznych w współpracujących placówkach służby zdrowia,
 • pełną i nieodpłatną obsługę sądową etatowego radcy prawnego,
 • przygotowywanie ekspertyz medycznych dla potrzeb postępowania przed sądem.
Czy pomoc będzie Państwu potrzebna ? Czy potraficie ocenić wysokość należnego odszkodowania ? Państwa roszczenie musi być poparte odpowiednią dokumentacją.
Zamiast dochodzić do takiej wiedzy i liczyć na przychylność ubezpieczyciela warto oddać sprawę w ręce profesjonalistów. .
To tańszy i skuteczniejszy sposób na dobre odszkodowanie!Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej